Alef o propojení strojů

1
Nové technologie objevující se v souvislosti s internetem věcí vstupují i do oblasti průmyslových podniků. Hovoří se o Průmyslu 4.0 ve snaze upozornit na to, že s nástupem digitalizace i v průmyslových procesech dojde k radikálnímu přerodu ve výrobě oproti dosavadní praxi. Celkový náhled na výrobu, nástroje a zapojené infrastrukturní prvky pomůže managementu zefektivnit produkci jak z hlediska využití materiálů, pracovníků tak i menších prostojů výrobních strojů. Nástroje na propojení výrobních strojů, vyčítání požadovaných dat a jejich následný sběr a analýza se bude prosazovat v průmyslových oborech čím dál častěji.
V několika posledních letech došlo v souvislosti s rozvojem internetu k předefinování mnoha oblastí podnikání a to hlavně tam, kde společnosti nabízejí svoje produkty koncovým zákazníkům. Finančnictví, odběr energií nebo např. konzumace mediálních služeb za posledních 15 let prošly radikální proměnou ve způsobu, kterým jsou služby zákazníkům doručovány. Něco podobného čeká i oblast průmyslu, což bývá v prostoru Evropy označováno jak Průmysl 4.0 po vzoru inciativy německé vlády a ve Spojených státech jako aktivita IIC (Industrial Internet Consortium). Oboje vede ke stejnému – digitalizaci i na úrovni průmyslu, výrobních podniků a podobně jako u obchodování s jednotlivci, bude jeho cílem zásadní změna obchodních procesů ve výrobních firmách.
ALEF NULA ve spolupráci s Cisco Systems a partnery z Technologické platformy IoT pracuje na několika zásadních aplikacích, které by měly podnikům v digitalizaci svých kritických výrobních procesů pomoci. V dnešní době se skloňují témata jako propojení strojů, vzdálený monitoring výrobních prostředků, OEE (Overall Equipment Effectiveness) a samozřejmě Preventivní/Prediktivní údržba. Základem je online znalost o stavu výrobních prostředků, zdali a proč jsou na některých strojích odstávky, poruchy, jaké jsou příčiny nižšího taktu odpolední směny oproti té dopolední a to všechno dostupné v patřičné granularitě pro všechny zainteresované manažery společnosti.
Propojená digitalizovaná výroba ale umožní i aplikace typu rodokmen výrobků pro možné trasování případných reklamačních řízení nebo individualizované výroby a změny parametrů některých produktů i po zadání výrobních objednávek přímo ve výrobě.
Ale abychom nepředbíhali, základem pro tyto aplikace, je robustní a spolehlivá komunikační infrastruktura. Cisco Systems díky svým zkušenostem z implementací u výrobních podniků vytvořilo jako jeden z validovaných designů tzv. CPwE (Converged Plantwide Ethernet) model, který umožňuje výrobním podnikům postupně vystavět propojenou komunikaci od úrovně jednotlivých výrobních linek až po kancelářskou vrstvu při zachování základních zásad bezpečnosti, propustnosti a redundance budované sítě.

Mezi hlavní části patří propojená tovární ethernetová síť, propojená bezdrátová síť a bezpečnostní prvky. Díky širokému portfoliu je možné vybírat z klasických podnikových infrastrukturních prvků nebo sáhnout do zodolněného portfolia industriálních přepínačů, přístupových bodů a firewallů. Tyto produkty odolají teplu, zimě, vibracím a nejen proto si je vybrala i NASA pro test jednoho z vesmírných modulů.
Pokud máme infrastrukturu připravenou, je potřebné napojit jednotlivé stroje, senzory a další prvky a začít z nich získávat data. Většinou jsou nesourodá, v různých formátech a je třeba je integrovat do formátů, které je možné vzájemně korelovat a zjišťovat souvislosti.
ALEF NULA jako jeden z nástrojů testuje Telit deviceWISE for Factory, který dovede vyčíst vybraná data ze stroje, řídící jednotky nebo PLC a tato data přes IIoT platformu přenést do dalších systémů provozovaných ve výrobě jako je plánování podnikových zdrojů, řízení dodavatelského řetězce nebo plánování údržby.
Velkou přidanou hodnotou jsou předprogramované ovladače  do jednotlivých výrobních zařízení a také rozhraní  do podnikových systémů, které umožňují rychlou implementaci celého řešení.
Vyčítat je možné nejen stabilní stroje, ale pracovat se dá i s pojízdnou technikou, jako jsou nákladní vozy, regálové zakladače, vozíky pro převoz materiálů a u všech nejenom monitorovat jejich kondici, ale i místo, kde se náhodou zapomněly.
Vzhledem k tomu, že dat generovaných z IoT systémů je velký objem, přidává ALEF NULA do portfolia další nástroj pro datové zpracování, kterým je SPLUNK. Jedná se o nástroj pro sběr a analýzu strojových dat, generovaných různými systémy. SPLUNK používá non-SQL databázi a indexuje data tak, aby bylo možné v krátkém čase získat odpovědi a korelovaná data i z různých zdrojových

 

leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

related posts

Instagram has returned invalid data.