Je toho hodně, co bylo napsáno o internetu věcí. Denně se potkáváme s řadou firem, prezentujících své IoT produkty. Objevila se celá řada zajímavých projektů. Trh je plný platforem, sdružení inovačních center, HUBů a clusterů. Vývoj IoT nabírá na síle a rychlosti, oblasti do kterých zasahuje, se množí tak, až člověk ztrácí přehled. Jsme komunikační platforma. Naším cílem je spojit vše dobré, co se v IoT odehrává, ukázat cestu, úspěšné příklady těch projektů, které si už stihly v nepřehledné džungli IoT proklestit cestu k úspěchu, byť částečnému. Z průzkumů vyplývá, že 9 z 10 firem neví jak uchopit IoT, přesto že se jich v blízké budoucnosti bude bezprostředně týkat. Naším cílem je posunout číslo evangelizovaných firem směrem od 1 nahoru a přiblížit ho co nejvíce hodnotě 10. Z tohoto důvodu jsme založili Technologickou platformu internet věcí a její aktivit How To IoT. Nemáme patent na veškeré vědomosti a nehodláme kopírovat ostatní aktivity na trhu. Budeme rádi prezentovat informace a výsledky ostatních místo jejich prostého přepisování. Každý kdo chce v IoT něco dokázat a posunout jeho vývoj kupředu je našim partnerem a je do naší platformy zván.

Technologická platforma IoT

Současný vývoj v oblasti technologií, tak podpora EU v této oblasti nás přiměly k iniciaci nové aktivity, založení technologické platformy v oblasti Internetu věcí. V založení platformy vidíme podporu inovační politiky Evropské komise vyjádřené v agendy jednotného digitálního státu, kde patří Internet mezi stěžejní body. Mezi hlavní cíle této technologické platformy patří:

 • Zasazení se o rozvoj oblasti internetu věcí, identifikace a odstranění bariér jejího rozvoje
 • Podpora sdílení znalostí a informací, rozpracování a aktualizaci strategických dokumentů
 • Iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblasti internetu věcí
 • Zasazení se o zlepšování inovačního prostředí v oblasti internetu věcí
 • Propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti internetu věcí.
 • Koordinace řešení výzev odvětví internetu věcí a uplatnění nových technologií.
 • Provozování školení a jiných vzdělávacích aktivit s cílem podpořit znalost a orientaci v problematice internetu věcí směrem ke společnosti.
 • Organizace nebo se podílení se na organizaci konferencí, seminářů a pracovních setkání.
 • Poskytování a organizace vzdělávacích a konzultačních služeb.
 • Navázání hlubší spolupráce s evropskými technologickými platformami zaměřenými na internet věcí a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti.
 • Koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.
KONTAKTUJTE NÁS

IOT PLATFORMAKDO JSME

Jak Fungujeme?

Členství zdarma
Členství v naší platformě je zdarma. Vítáni jsou všichni, kdo mají zájem o internet věcí a jeho aplikaci v reálném životě. Členem může být jednotlivec, firma či instituce, potenciální dodavatel IOT řešení, stejně jako jejich uživatel.


Spolupráce

Cílem platformy je vyšší forma networkingu zaměřená na rychlou orientaci potenciálních uživatelů internetu věcí a následnou schopnost najít dodavatele řešení pro jejich výrobní či jiný proces. Cílem je sestavení dodavatelského partneringu s technologickými partnery na straně dodavatelů a průmyslovými podniky jako odběrateli. Za tímto účelem je podepsána smlouva o spolupráci, která specifikuje podmínky networkingu, vyhledání partnera a následný projektový management. Součástí smlouvy je i dodatek o mlčenlivosti.


Networking
Předmětem poptávky ze strany výrobců jsou řešení konkrétních problémů v rámci výrobního či doprovodného procesu. V rámci spolupráce přivádíme potenciální zákazníky s pokročilou představou o svých potřebách a cílech. Firmy prochází procesem předvýběrového assesmentu, kdy jsou identifikovány základní parametry jeho potřeb a jejich srovnání s možnostmi IOT technologií dostupných na Českém trhu. Dále jsou jeho potřeby srovnány ve vztahu k profilu nabídky technologického partnera.


Výstupy spolupráce jsou:

 • Cílený aplikovaný vývoj
 • Pilotní projekt
 • Referenční projekt
 • Oborový B2B marketing

Členové platformy

 • ČVUT Falkulta Elektrotechnická
 • ČVUT Fakulta Dopravní
 • Ústav Telekomunikací  FEKT VUT v Brně
 • Sdělovací technika
 • FabLab
 • CEITEC
 • DATASYS
 • Easycon
 • Unisavers
 • SimpleCell
 • Vodafone
 • Česká podnikatelská pojišťovna
 • ALU-Enterprise

Implementační akční plán

Strategická výzkumná agenda

Instagram has returned invalid data.