S Ivonou Spurnou o IQRF Alliance

1

Jak dlouho existuje IQRF Alliance. Kdo jsou členové?

IQRF Alliance existuje od roku 2013. Aktuálně její členská základna čítá přes 60 členů. Na poli aliance spolupracují firmy, vývojová a technologická centra i akademické instituce. Z komerčních partnerů jmenujme například O2, O2 IT Services, Zyxel, Cetin, Microchip, Protronix, DATmoLUX, Citiq a mnoho dalších. Zajímavé produkty vznikají často díky spolupráci více subjektů.

Řekněte nám něco stručně o technologii IQRF

Všude tam, kde potřebujete spolehlivě sbírat data nebo daty řídit různá elektronická zařízení, je IQRF možno nasadit. Jedná se o bezdrátový přenos „malých“ dat. Přenos je realizován obousměrně v ISM pásmu 868 MHz (433/868/915). IQMESH protokol řídící směrování v síti IQRF zajišťuje bezpečné a spolehlivé doručení dat i do nejméně přístupných částí sítě i v extrémně špatném prostředí pro bezdrátový signál. Ve volném prostoru lze s transceivery IQRF s tištěnou anténou vysílat až na 500 m. V jedné síti lze mít až 240 signál opakujících transceiverů, a vezmete-li v potaz dosah každého jednoho z nich, lze takto spolehlivě pokrýt velmi rozlehlé plochy.

Autorem technologie IQRF je česká firma MICRORISC.

Kde se dá vaše technologie využít?

Stručně řečeno – všude tam, kde potřebujete spolehlivě pokrýt větší plochy (parkoviště, obchodní domy, veřejné osvětlení, průmyslové haly, monitoring ovzduší ve školách a na pracovištích) anebo prostě zajistit spolehlivý přenos signálu (např. monitoring v jaderných elektrárnách, biomedicíně). Možnosti využití jsou velmi široké. Pro lepší představu ohledně vhodnosti využití bezdrátové technologie IQRF je možno se podívat na případy užití (http://www.iqrfalliance.org/case-studies/, http://microrisc.com/cs/what-we-do).

Jsou nějaké případy v Čechách, kde vaše technologie funguje?

Technologie IQRF má za sebou více než 12 let vývoje. Během této doby se postupně uplatňuje v mnoha projektech, a to nejen v České republice.

Zajímavý projekt řešila například firma CITIQ z Brna, kde pomocí IQRF přenášejí data ze senzorů EM pole umístěných pod parkovacími místy. Systém pro řízení a monitoring osvětlení v průmyslových halách realizovala firma DATmoLUX. Další partner – firma Protronix – zajišťuje sběr dat ze senzorů CO2. Slovenský partner – firma Industry Light Technology – řídí a monitoruje stav venkovního osvětlení v lokalitách na Slovensku i v České republice. A mohli bychom jmenovat další a další projekty, jako například monitoring železničních náspů ve Skotsku, veřejné osvětlení v Izraeli a Indii či automatizované environmentální systémy v obchodních centrech v Mexiku.

Čím se liší IQRF od technologií jako jsou LoRa, nebo Sigfox?

IQRF umožňuje řídit hromadně velké skupiny zařízení a díky mesh topologii to dělá velmi spolehlivě.

Lze například hromadně ovládat celé skupiny zařízení najednou, např. jednou zprávou získat hodnoty z mnoha senzorů, zapnout jedním příkazem zařízení patřící do dané skupiny, apod.

Spojení s dálkovými lokacemi je zajišťováno dalšími technologiemi, které jsou se sítí IQRF propojeny branami (gateway). Do cloudových úložišť lze tak data zasílat např. přes GSM, WiFi či Ethernetové brány.

Za provoz jednotlivých zařízení zákazník neplatí žádné další paušální poplatky směrem k výrobci IQRF technologie.

Jaké jsou výhody oproti ostatním.

Hromadné řízení a sběr dat, spolehlivost doručení dat vyplývající z technologie samotné, extrémně nízká spotřeba, žádné licenční poplatky, obousměrný přenos.

Jak husté máte zastoupení na Českém trhu? Jak jste na tom v zahraničí?

Na celém světě od Mexika, přes Jihoafrickou republiku, Evropu, Izrael, po Indii najdete spoustu projektů, kde IQRF zajišťuje přenos dat. Počet těchto zařízení v současné době převyšuje několik stovek tisíc.

Kde je možné si vaše zařízení vyzkoušet?

Pokud jste firma, která přemýšlí o možnosti využití IQRF pro určitý projekt, doporučili bychom v první fázi prokonzultovat vhodnost nasazení s našimi aplikačními inženýry, a pokud dojde ke shodě, že je technologie IQRF pro daný projekt vhodná, pokračovat na míru ušitým školením, během kterého lze zařízení i vyzkoušet.

Jaké jsou nejnovější aktivity IQRF Aliance?

Díky propojení firem zabývajícími se různou částí IoT ekosystému (senzorika, brány, cloud, služby) vznikají komplexní řešení a produkty vhodné pro řešení problematiky chytrých měst, automatizace budov a provozů, environmentálního či odpadového hospodářství. Produkty, které komunikují přes IQRF, jsou kontrolovány a certifikovány na vzájemnou interoperabilitu v IQRF Alliance.

Díky za rozhovor

Vše o technologii najdete na www.iqrf.org.

Ivona Spurná
IQRF Smart School Project Manager
ivona.spurna@microrisc.com

+420 777 775 735

 

MICRORISC s.r.o.
Průmyslová 1275, 506 01 Jičín
www.microrisc.com  /  www.iqrf.org

leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

related posts

Instagram has returned invalid data.