Naše stanovisko ke změně zákona o elektronických komunikacích

1

Písemný pozměňovací návrh č. 5635 k Zákonu o elektronických komunikacích

Vložení nového § 16b do Zákona o elektronických komunikacích, je možné vyložit jako jednostrannou legislativní podporu jednoho podnikatelského subjektu, které by ovlivnilo výsledek probíhajícího správního řízení mezi regulátorem (Český telekomunikační úřad – ČTÚ) a jedním z operátorů. Tento spor se týká jedinečného kmitočtového pásma o frekvenci 450 MHz, které je v držení pouze tohoto jednoho subjektu. Frekvenci 450 MHz lze využít zejména pro služby Internetu věcí (Smart Cities – chytrá města, Smart Grids – chytrá energetika, Smart Metering – chytré měření). Díky pozměňovacímu návrhu č. 5635 by využití unikátní frekvence 450 MHz pro tento typ služeb bylo možné pouze pro jednoho hráče na trhu, což by přineslo velmi negativní dopady na hospodářskou soutěž.

Navrhované ustanovení pozměňovacího návrhu je navíc nadbytečné, účelové a v rozporu se zajištěním podpory funkční hospodářské soutěže – přinejmenším v případě pásma 450 MHz. ČTÚ již má nástroje na prosazení a zajištění technologické neutrality v rámci stávajícího regulačního a legislativního rámce. Těmito nástroji nejsou jen ustanovení Zákona o elektronických komunikacích, Plán využití rádiového spektra, ale také definování podmínek aukce na udělení frekvencí, či evropská politika správy kmitočtového spektra, podle které ČTÚ rovněž postupuje. V oblasti poskytování služeb Internetu věcí v ČR by mohla tímto návrhem vzniknout silná soutěžní dominance až monopol, díky kterému nebudou působit konkurenční tlaky, nebude zajištěna potřebná míra inovace a k zákazníkům se nedostanou služby za férové ceny.

 

IoT platforma zaujala k předmětnému pozměňovacímu návrhu následující stanovisko:

“Navrhovaný § 16b zákona se dotýká především Internetu věcí který chápeme jako prostor otevřený pro všechny komerční subjekty, poskytující rovnocenné podmínky. Přijetí zákona vychílí tyto podmínky výrazně jedním směrem a vytvoří tak jednostrannou výhodu pro jednoho z hráčů. Dle našeho názoru tak bude popřen jeden z jeho základních principů a sice nízká cena  na základě konkurence. Další negativní efekty jako například vliv na rychlost rozvoje technologií budou následovat.”

leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

related posts

Instagram has returned invalid data.