Rozhovor nejen o Sigfoxu s Tomášem Poláčkem ze SimpleCell

1

SimpleCell Networks a.s. je českým veřejným mobilním operátorem sítě určené pro Internet věcí na technologii SIGFOX. Hovoříme s Tomášem Poláčkem a George Matasem.

 

Vezměme to od začátku – SimpleCell a Sigfox?

Tomáš Poláček: Naše společnost je poskytovatelem konektivity pro přenos dat prostřednictvím bezdrátové technologie SIGFOX. Náš obchodní model je zaměřen na oblast B2B, kde vytváříme partnerství s firmami, které dodávají koncovým uživatelům kompletní řešení typicky v podobě služby. My poskytneme konektivitu a dotváříme tak celý řetězec pro IoT řešení.

 

Kde se vaše konektivita používá?

Hlavní cílovou skupinou jsou ty aplikace v praxi, kde je potřeba sbírat data z velkého počtu autonomních senzorů – především města, logistické společnosti, stavební firmy, pojišťovny, vodárny, energetické společnosti a jiné větší subjekty. Naši pozornost upíráme i na projekty, které dnes sice ještě nejsou tak velké, ale mají velký potenciál budoucího růstu.

 

Kde byste doporučili firmám začít, pokud se zajímají o IoT?

Možnosti jsou prakticky všude kolem nás. IoT je velice široký pojem a neustále se rozšiřuje o další oblasti jeho využití. Dnes máme řešení pro sledování vozidel v dopravě, monitorování a řízení výrobních procesů, stavu hladin řek, kvality ovzduší. Objevily se první aktivity v rámci chytrých měst, jako jsou monitoringy parkovacích míst, popelnice a odpadkové koše s čipy, které hlásí úroveň svého zaplnění. Máme informace i o projektech z oblasti odečtu energií na dálku nebo monitoring a regulace vody ve vodovodech. Když se rozhlédneme kolem, prakticky ke každé činnosti lze vymyslet řešení s využitím senzorů a následného zpracování informací, které nám tento senzor poskytne.

 

S kým může tyto nápady taková firma probrat?

Určitě se může obrátit na nás a my jí poskytneme další informace o tom, jak se k danému řešení dobrat. I v rámci České republiky je velké množství partnerů na výběr, se kterými lze realizovat pilotní projekty i finální nasazení v praxi.

 

Je toto poradenství podmíněno využitím konektivity přes Sigfox?

SIGFOX je jedna z technologií pro přenos dat. Na trhu existuje několik technologií vhodných pro internet věcí, konkrétní technické parametry se ale poměrně významně liší a proto vhodnost té které technologie závisí od potřeb konečného uživatele – při výběru se vyplatí analyzovat detaily a vyzkoušet si technologii v praxi pomocí cenově nenáročného testu (pilotní test a ověření koncepce pomocí základního HW). V rámci aktivit SimpleCell poskytujeme tzv. konzultační dny, kde zájemcům pravidelně představujeme technologii SIGFOX.

 

Cítíte konkurenci ze strany poskytovatelů LORa nebo IQRF?

Vzhledem k technickým odlišnostem zmíněných standardů cílíme na jiné aplikace v praxi – pokrýváme jinou část trhu IoT. Proto razíme strategii koexistence a jsme o ní přesvědčeni.

wp_20161104_09_03_16_pro-1

Máte první komerční případ…

Ano, monitoring parkovacích míst pro město Liberec. Partnerem je ČD Telematika. Máme nasazené senzory na prvních 52 místech.

 

V jakých oblastech se dnes IoT již daří?

Například v logistice. Díky monitorování cesty nákladu v reálném čase můžete pružně řešit problémy, které při jeho cestě vyvstaly. Při komplikacích s trasou ji můžete okamžitě změnit pro zbytek cesty (resp. změnit místo dodání) a vyhnout se problému. A když například vaše senzory umístěné v zásilce zjistí, že nastaly události vedoucí k jejímu pravděpodobnému poškození (přetížení, nevhodná teplota nebo vlhkost), můžete ji odmítnout převzít a třeba i v polovině cesty přesměrovat zpátky k odesílateli. Ve výsledku jsou to pro vás ušetřené peníze, čas, menší náklady na pojištění atd.

 

Dalším příkladem může být preventivní údržba strojů, známá u stavebních firem. Pokud víte přesně, kolik hodin stroj odpracoval a zda nepracoval například nad rámec při soukromých aktivitách zaměstnanců, jste schopni přesně dodržovat termíny preventivní údržby, výměny olejů apod. To má vliv na delší životnost. Pojišťovny dnes tento fakt zohledňují ve výši pojistného. Populární je například sledování intervalů mazání u vozů na železnici.

 

Kde IoT teprve začíná?

George Matas: Jde o naši představivost, jak vlastně může IoT pomoct. Já jsem například v minulém zaměstnání prodával plyn. Často jsme se setkávali s tím, že lidé prostě nevěřili tomu, kolik protopili. Když jsme jim ukázali přesný rozpis na základě monitoringu prostřednictvím senzoru, bylo najednou vše vysvětleno. Navíc byli schopni zjistit i to, proč došlo k nenadálé větší spotřebě a upravit své chování nebo podmínky ve svých domácnostech.

 

Jak se zorientovat v tom co vše IoT umí?

Základní rozdělení vidíme podle typů senzorů. Jsou to Akcelerometr, využitelný pro sledování vibrací, provozních hodin stroje, krádeží objektů jako jsou stromy a neoprávněné pohyby. Dále je to nám již známá GPS se sledováním polohy při monitoringu palet, přívěsů, vozidel nebo zboží. Následují senzory fyzikálních veličin, jako je teplota a vlhkost, dále senzory pro odečty energií u plynoměrů, vodoměrů a stavu ventilů, alarmy detekující zaplavení vodou, otevření dveří, sabotáž nebo porušení plomby a jiné. Dá se vymyslet případ prakticky na jakoukoliv lidskou činnost. Jde jen o naši představivost a cíl, který při zapojení IoT u této činnosti sledujeme.

 

Vidím tady senzor na obojku…

To je senzor používaný pro monitoring pohybu krav ve vztahu k jejich zdraví. V krabičce je akcelerometr a podle toho jak se kráva pohybuje, je možné analyzovat její zdraví.

wp_20161104_09_30_33_pro-1

Co máme při úvahách o IoT sledovat?

Cílem může být ekonomická návratnost, zvýšení komfortu, zvýšení bezpečnosti a úspora času.

Jde o to, zda řešíme pouze snížení nákladů, nebo nám jde například o využití synergického efektu z většího množství senzorů. Uvedu příklad: Vodoměr s dálkovým odečtem spotřeby může ve spojitosti se zabezpečovacím systémem domu/bytu upozornit majitele na pravděpodobnou havárii vody, když vznikne odběr vody v době nepřítomnosti.

Podobně se dá najít synergie i u detektoru kouře, spotřeby pečící trouby nebo varné desky, stavu zabezpečovacího systému a dalších senzorů. Systém tak rozliší, zda se jedná o méně šikovné vaření nebo požár. Obecně díky většímu množství senzorů je vytvoření nové funkcionality pouhou otázkou nastavení softwaru.

 

Co nám řeknete o Sigfoxu?

Sigfox není univerzální řešení pro IOT a to je podle nás pozitivní sdělení. Sigfox není zaměřený na maximální velikost přenesených dat. Jeho výhodou je pokrytí a výdrž senzorů na baterii. Výhodou Sigfoxu je celosvětové pokrytí a transparentní roaming bez plateb navíc. Zpětný kanál z cloudu do zařízení není u sítě Sigfox okamžitý. Je zaměřený na výdrž. Senzory většinu času spí, v provozu jsou jen na energii nenáročné senzory jako například měření teploty. Vysílač se probouzí jen na krátký čas, když nastává situace pro odeslání informace vygenerované senzorem. Příjem informace je vždy iniciován zařízením, které pošle uplink s požadavkem na downlink z cloudu, iniciátorem komunikace je tedy vždy zařízení, ne síť.

 

Při povodních nebo požárech asi dojde ke zničení senzorů.

Závisí to od konkrétní konstrukce. Jednou z možností je konstruovat senzory s důrazem na nízkou cenu – v tom případě lze výhodně využít vlastnosti sítě Sigfox v tom, že jednotlivé senzory jsou na sobě vzájemně nezávislé a případný výpadek týká pouze daného senzoru.

Díky velkému množství senzorů jsou pak k dispozici data i například při postupujícím lesním požáru nebo povodňové vlně. Tato data lze graficky interpretovat v mapách, prohlížet si je v časové ose a na jejich základě řídit zásah.

 

Jak je to s umístěním čidel uvnitř budov. Není zde problém se signálem?

Síť Sigfox je stavěná tak, aby byly pokryté i interiéry. Praktická zkušenost často příjemně překvapí (např. ze stolu v rodinném domě může být dosah i 70km, z místnosti s rozvaděčem uprostřed budovy 40km). Na druhou stranu např. moderní budovy s pokovenými okny se chovají ve velké míře jako Faradayova klec a dosah snižují. Při instalaci senzoru proto doporučujeme na místě ověřit dostupnost sítě.

 

Jak jste na tom s pokrytím?

Výstavbu sítě jsme začali v únoru 2016, dnes máme 180 základnových stanic. V květnu 2017 chceme mít 300 základnových stanic a pokrytí 95%.

 

Díky za rozhovor.

leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

related posts

Instagram has returned invalid data.