S Pavlem Pohankou o standardizaci v IOT

1

Proč je problémem IOT Standardizace?

Základem IoT jsou data. Jelikož IoT se týká téměř všech oblastí našeho života, budou tato data různých typů. Tato datová heterogenita představuje problém pro standardizaci. Je obtížné vytvořit standard pro datový model, který obsahuje mnoho informací. I když v některých oblastech se to povedlo, například ve finančnictví. Je však nutné si uvědomit, že standardů na různých vrstvách a s různými vlastnostmi je už mnoho a musíme se tedy smířit s tím, že standardy budou koexistovat. Za tímto účelem budou existovat v rámci internetu věcí integrační řešení, která zajistí integraci systémů a umožní tak přenos dat. V případě různých datových modelů je však problém v mapování položek jednoho modelu na druhý. Provést toto mapování mezi několika systémy ještě lze, ale u více systémů už toto mapování představuje velice zdlouhavý a nákladný proces.

Říká se, že IOT se rozvíjí živelně a neřízeně. Platí to i pro standardy?

V současné době existuje mnoho standardizačních organizací, konsorcií a aliancí, které se zabývají problematikou standardizace a řešením technologických problémů se zaváděním internetu věcí. Na první pohled může vypadat, že architektur a standardů je tolik, že IoT nemůže nikdy fungovat. Nicméně často jsou tyto architektury a standardy určené pro různé domény, a tak si nemusí vždy nutně konkurovat.

Co industry 4.0, není právě tady řešení?

Iniciativa Industry 4.0 je právě jeden takový subjekt, který definoval referenční architekturu, na základě které bude možné vytvořit takzvanou chytrou továrnu. Nicméně tato referenční architektura neobsahuje žádné konkrétní kroky podle kterých postupovat. Spíše obsahuje jakým způsobem má být systém organizován, jaké vrstvy má obsahovat, jaké komponenty má obsahovat a jaké vlastnosti mají tyto komponenty mít, například, že mají dodržet sémantickou interoperabilitu. Dalším podobným subjektem je Industrial Internet Consorcium, které definovalo referenční architekturu pro celý průmyslový internet věcí, jehož je Industry 4.0 podmnožinou.

Tedy zavedení internetu věcí se zdá jako nelehký úkol.

Nelehký úkol to určitě je, protože problematika internetu věcí je rozsáhlá a týká se mnoha oblastí. Zároveň je od internetu věcí předpokládán obrovský dopad na společnost. Začít se musí postupně. Nicméně vlak internetu věcí jede rychle a kdo do něj nestačí naskočit včas, může mu vlak ujet. A takto rychle jedoucí a stále zrychlující vlak bude jen těžké dohánět.

 

leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

related posts

Instagram has returned invalid data.