Vzdálený management klíčových charakteristik externího strojního zařízení

1

NGC, jako zakládající člen platformy IoT,v současné době rozvíjí několik směrů rozvoje projektů z oblasti IoT. Již několik měsíců běží projekty sledování hlavních technických parametrů externích strojních zařízení. Jedná se nejen o testování a vývoj nových typů senzorů pro extrémně náročné prostředí (prašnost, výkyvy teplot, dostupnost přenášeného signálu, mechanické vibrace), ale i spolehlivost přenášeného signálu ve vztahu na lokalizaci stroje a jeho mobilitu během sledování.

   

Společnost NGC se zaměřila na sledování takových parametrů, které trápí provozovatele těchto strojních zařízení a kde údaje dostupné v řídících jednotkách nezahrnují tento typ informace nebo ho vykazují nedostatečně, nebo ne v e vazbě na další parametry. Provozovatelé často chtějí mít online dostupnost některých dat ve svých systémech, na tabletech nebo smart mobilech. Chtějí ať už aktivně sledovat profily vývoje parametrů v čase nebo být pasivně informování když dojde náhle ke změnách které by mohly indikovat poruchu nebo poškození.
Tento typ pilotních testů je náročný nejen na adaptabilitu stávajícího dostupného HW (senzorů) ale i na preferenci vlastního zdroje napájení s tím spojenou i maximální výdrž baterií, které v současné době u některých typů překračují 3 měsíce než jsou vyměněny nebo dobíjeny, přičemž ať už výměna nebo dobíjení je akce velmi lehce zvládnutelná.

Výstupy sledování teploty ložiska

Samostatnou kapitolou je rozsah a časová frekvence získávaných dat, jejich sběr a algoritmizace jejich vyhodnocování, kdy některé výstupní údaje, vyžadované provozovatelem , jsou sekundárně vypočítávány z několika hlavních sledovaných a dostupných provozních parametrů.

Ve spolupráci s firmou Alef Nula je firma NGC schopna pohodlně přenášet různé druhy formátů dat z různých typů senzorů a řídících jednotek, protože využívá k tomu určené datové platformy provozované Alefem, na které jsou dále aplikovány příslušné SW systémy pro analýzu a sestavování cílových datových modelů.
Asi největší přidanou hodnotou, pro některé provozovatele a servisní podporu, je aplikace speciálně upravených senzorů zachycujících vibrace stroje ve všech 3 osách ve frekvenci 100 záznamů za sekundu a pracujících v režimu do 15g a to přímo ukotvené na vibrující části strojního zařízení v exteriéru a s vlastním zdrojem energie. Signál se přitom šíří přes GSM pomocí M2M karty, popřípadě je možno použít duálního přenosu signálu.

Firma NGC se nezaměřuje jenom na výše uvedené externí strojní zařízení ale i na strojní zařízení ve výrobních halách, na speciální stavební stroje a je aktivní i v segmentu tzv. Smart Agriculture, kde se věnuje zakázkovému vývoji feromonových senzorů ve vazbě na feromonové pasti nebo online sledování pohybu a některým fyziologickým funkcím volně se pasoucích hospodářských zvířat.
Vedle toho je aktivní i v oblasti hygienických potřeb, kde opět na zakázku od výrobce vyvíjí a implementuje do praxe koncept tzv. smart plen.

leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

related posts

Instagram has returned invalid data.